Starta företag i Göteborg

Vill du starta företag i Sverige och kikar lite på Göteborg? Om du vill starta företag måste du tänka på mycket: Investeringar, vinst och förluster. Men du måste också tänka på löner, levnadskostnader, skatter och avgifter. I den här texten förklarar vi kostnader och skatter för att starta upp eller etablera ett företag i Göteborgsregionen.

Gynnsamt att starta upp i Göteborg

Göteborgsregionen kännetecknas inte bara av en stark ekonomi med tillväxt, internationella företag och innovation. Kostnaderna för att starta eller etablera ett företag i Göteborg är låga och det finns även skattelättnader. Det är förhållandevis gynnsamt att starta företag i Göteborgsregionen. Bolagsskatten är låg och hyresmarknaden är bland de hetaste i Europa. Dessutom erbjuds utländska nyckelpersoner som arbetar i Sverige en viss skattelättnad. Utländska nyckelpersoner kan få upp till 25% skattereduktion om företaget är etablerat i Göteborgsregionen.

Alla arbetsgivare betalar sociala avgifter för sina anställda. Dessa består av avgifter för pensioner, sjukvård och andra sociala förmåner. Avgiften uppgår totalt till 31,42 procent av lönen. Detta är en avgift man både som arbetsgivare och arbetstagare måste tänka på. Och även om de är mycket pengar så är det otroligt viktigt att dessa avgifter betalas. Det handlar ändå om de anställdas bästa.

Levnadskostnader i regionen

Man måste naturligtvis också tänka på levnadskostnaderna i regionen i sin kalkyl. De anställda ska få lön som är proportionell till kostnaderna. I en jämförelse mellan Skandinaviens ekonomiska centrum, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Helsingfors och Göteborg är Göteborg den staden med minst levnadskostnader.

Behöver du kontorshotell i Göteborgsområdet finns här bra information.

30 jun 2017