Bolagsnytt på västkusten

Göteborgsregionen utmärks av ett brett och mångfacetterat näringsliv. Här finns 93 procent av alla Sveriges branscher representerade. Totalt finns det 750 branscher här. Regionen är hemmaplan för några av världens ledande företag inom dess bransch. Regionen präglas med andra ord av en stark entreprenörskapsanda och under 2016 startades omkring 7700 nya företag här. Mer om Göteborgs hamn kan du läsa här!

Kunskapsintensiv industri är störst

Flertalet av de största företagen i Göteborgsregionen bedriver forskning och utveckling på världsledande nivå. Volvo med utveckling och produktion i Torslanda är den överlägset största privata arbetsgivaren i Göteborgsregionen. De är också ett exempel på ett företag som driver sin verksamhet i forskningsandan och ständigt letat efter utvecklingar och nya teknologier för sina produkter och sin verksamhet. I regionen finns även flera elektronikföretag representerade som även de bygger sin verksamhet på kunskap och forskning. Bland företagen finns mobiljätten Ericsson. Göteborg har med andra ord flera exempel på företag som är drivande inom teknologisk utveckling, forskning och kunskap.

Handeln och industrin

Göteborgs ekonomiska historia har alltid kännetecknats av handeln och industrin. Även idag är de stora delar av regionens näringsliv och går med stora vinster som investeras i regionens företagande och utveckling. 2015 var den totala omsättningen för Göteborgsregionen omkring 1 116 miljarder kronor. Handel, samt tillverknings- och utvinningsindustrin stod för mer än hälften av den totala omsättningen i regionen. Industrins investeringar i Göteborgsregionen har varit på uppgång sedan krisåren och har bidragit till regionens utveckling. Även företagstjänster, transport och byggverksamhet utgör en stor del av regionens omsättning.