Om oss

Göteborg och västkusten som helhet, är för många synonymt med hav och båtar. för andra är näringslivet en första direktassociation och konstigt vore det annars! Flera av landets stora exportföretag finns i regionen och hamnen räknas till de främsta i Europa. Här frodas företag och nystartsprojekt kontinuerligt varje år. Denna webbplats är en samling av information som rör västkustens näring och bolags nyheter. Välkommen!