Turism: en del av näringslivet

Västkustens näringsliv är mångfacetterat. Här finns många olika branscher och alla går med tillväxt. En bransch som tillhör tjänstemarknaden men delar även varumarknaden är turismen och den är oerhört viktig i Västkustens näringsliv. Detta är någonting som engagerar företag i en rad olika inriktningar. Väljer man att titta på sidor om svenska företag går det att hitta åtskilligt som härrör från turistindustrin både nationellt och globalt räknat.

Turismen idag

Turismen är en viktig näring på Västkusten. Under 2014 omsatte branschen ca 23 miljarder kronor och gav helårssysselsättning åt 16 700 personer. På västkusten är turism alltså inte säsongsarbete, det är något som ger lön åt tusentals människor året om. Branschen innefattar mat, varor som souvenirer och badkläder, turer och attraktioner, hotell och boende, transport och mycket mer!

Västkusten fortsätter växa

Västkusten vill ta vara på möjligheterna. Nu vill regionen utveckla nya produkter och stärka konkurrenskraften ytterligare bland företag inom turism, På nationell nivå finns en målsättning om att fördubbla turismen på en 10 års period fram till år 2020, och i Västra Götalandsregionen finns en vision om att år 2020 vara Skandinaviens mest besökta, uppskattade och inkomstbringande besöks- och evenemangsdestination. För att nå dessa mål behöver helt klart insatser göras.

Genom samverkansprojektet Tillväxt turism ska regionen få fler hållbara företag inom besöksnäringen, nya exportmogna produkter som efterfrågas av marknaden och utarbeta en modell för samarbete. Modellen som tydliggör för företagen vilket stöd som finns att få i de olika faserna av produktutvecklingen, med utgångspunkt i marknadens behov. En annan viktig del i projektet är att öka samarbetet mellan företag som jobbar med turism och kommunerna på Västkusten. Det är lokalt som den faktiska utvecklingen och innovationen sker.

22 aug 2017