Goteborgs Hamn

Göteborg har alltid varit en industri och fiskarstad. Även handeln har spelat en stor roll i stadens ekonomi. Idag finns fortfarande mycket industri, fiske och handel i form av företag i staden och Göteborgs hamn är fortfarande lika viktig för näringslivet som förr. Här berättar vi lite mer om hamnens historia!

Första hamnen till industriella revolutionen

Göteborgs första anlagda hamn var Stora Hamnkanalen, som grävdes ut på 1620-talet. Det handlade dock inte om någon hamn i vanlig mening. Vattendjupet var så lågt att alla större skepp fick ankra på redden utanför Klippan eller vid Gamla Varvet (nuvarande Stigbergskajen). Varorna lastades över till pråmar som fraktade in dem till Stora Hamnkanalen, till upplagsplatser i Majorna eller till lastbryggor längre upp i älven. Exporten utgjordes i första hand av järn och timmer. När Svenska Ostindiska Companiet startades kom handeln igång på riktigt. De kungliga privilegierna slog fast bland annat att Companiet hade rätt till all svensk handel och sjöfart öster om Godahoppsudden och att alla seglatser skulle gå från och till Göteborg. Göteborg blomstrade med andra ord under den här tiden. Under 1800-talet tack vare den industriella revolutionen växte Göteborgs hamn ordentligt. Även stadens näringsliv blev större och större och karakteriserades av tillväxt.

Industriepoken och hamnen

Under andra halvan av 1800-talet utvecklades den svenska exportindustrin mycket snabbt, vilket innebar ökade mängder i hamnen. Mellan åren 1888 och 1902 byggdes Masthuggskajen, hamnens första kaj för oceangående fartyg. Inseglingsrännan muddrades till sju meters djup och kajerna fick järnvägsspår. Göteborgs Hamn börjar växa till en storhamn.